CDA Halderberge

Nieuws
Kerstboodschap van het bestuur
20 dec 2021

 

Beste CDA leden van de afdeling Halderberge,

2021 is een jaar waar we waarschijnlijk met gemengde gevoelens aan terug denken. We begonnen met een lockdown, maar we eindigen er ook weer mee. Daar tussenin hebben we, zeker zo rond de zomer ook fraaie momenten gekend. Het is voor veel personen een vervelende tijd. Je hebt minder contacten met vrienden, kennissen, (klein)kinderen. Als je een bepaald beroep hebt dat direct verbonden is met corona krijg je daar ook de nadelige consequenties mee voor je kiezen. Denk hierbij aan de zorgmedewerkers, maar ook de horecamensen en de (kleine zzp-ers) in de culturele branche. Gelukkig is het dan toch ook wel mooi dat we in een land wonen waar een degelijke rechtsorde en democratie is met een stevige economische basis. Hierdoor kan de regering ook de (nood)maatregelen nemen die miljarden kosten maar toch ook voor veel velen een vangnet is om het hoofd  boven water te houden. Laten we hopen dat met de nieuwe initiatieven en boosterprikken we in 2022 nu daadwerkelijk weer eens de goede kant op gaan en blijven gaan.

De afgelopen maanden waren ook voor het bestuur een periode om volop aan de slag te gaan met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. En zoals ik tijdens de (helaas weer digitale) ledenvergadering al aangaf hebben we daar best wel stappen gezet. Er is een mooie kandidatenlijst goedgekeurd waarin toch al de eerste stappen naar verjonging zichtbaar zijn. Geen lange lijst maar wel een kwalitatief goede lijst. En kwaliteit gaat naar mijn idee altijd boven kwantiteit. Ook vind je de vernieuwingsstappen terug in het verkiezingsprogramma. Geen dik boekwerk maar themagewijs kort, concreet en bondig de CDA ambities beschreven. Hier hebben ook vele leden hun input aangegeven waarvoor als bestuur onze gemeende dank.

Maar dit zijn allemaal nog maar de aanloopactiviteiten. Het campagneteam, dat inmiddels al vele malen bij elkaar is geweest, is bezig dit om te zetten naar een korte en krachtige campagne die volgend jaar gaat starten. Ook de top 8 van de kandidatenlijst gaat hierbij de schouders eronder zetten. Wij zijn ervan overtuigd dat met deze groep, maar ook met uw steun we in maart een goed resultaat moeten kunnen halen.

Daarnaast werken we als bestuur ook al aan de acties na de verkiezingen. Natuurlijk heeft corona er geen goed aangedaan, maar de communicatie naar de achterban, de stakeholders, u als leden moet naar ons idee beter en niet alleen rondom de verkiezingsdatum. Met een paar bestuursleden zijn we al de plannen aan het beschrijven hoe we dat beter kunnen gaan doen. Dat zal zeker ook niet in een keer 100% perfect zijn,  maar met uw reacties, verbetervoorstellen e.d. denken we dat zeker volgend jaar goed ‘op de benen’ te krijgen. Daar hoort ook bij de fysieke contacten met de verenigingen en organisaties die in Halderberge zijn.

Maar ik denk dat iedereen toch ook wel uitkijkt om met het gezin, vrienden, kennissen te gaan genieten van de kerstdagen. Momenten van rust, wellicht bezinning en gezelligheid waarbij de boog ook wat ontspannen kan worden. Mede namens alle bestuursleden dank ik alle vrijwilligers voor hun inspanningen het afgelopen jaar en wens ik u allen hele prettige en plezierige kerstdagen toe met daarbij een leuke en gezonde start van 2022.

Met vele hartelijke groeten,

Lex Besselink
voorzitter CDA Halderberge

.