CDA Halderberge

Nieuws
CDA Halderberge blij met resultaat N640
23 okt 2022

Vrijdag 21 oktober zijn er definitieve afspraken gemaakt tussen de Provincie Noord-Brabant, de Gemeente Halderberge en de Werkgroep N640 over gewenste maatregelen voor de inrichting van de provinciale weg door Hoeven.

De belangrijkste afspraken die zijn gemaakt:

  • Verlaging van de Snelheid
  • Het treffen van handhavingsmaatregelen op gebied van snelheid
  • Tegengaan van sluipverkeer van vrachtwagens
  • Aandacht voor milieu/geluidsoverlast

Inmiddels is met de uitvoering van de werkzaamheden gestart aan de Bosschendijk. Dat veroorzaakt de benodigde overlast in Bosschenhoofd en andere wegen. Hopelijk is de uitvoering snel gereed en heeft de herinrichting geen negatieve invloed op deze wegen.

CDA Halderberge heeft er altijd op aangedrongen om de toegestane snelheid op de N640  door Hoeven terug te brengen van 80 km naar 50 of 60 km. Dit om te komen tot een veiligere verkeerssituatie. Met dank aan de werkgroep N640 is dit uiteindelijk gelukt.

Wij danken daarvoor de werkgroep, maar ook de Provincie en de Gemeente, dat zij uiteindelijk dit dappere besluit hebben durven nemen.