CDA Halderberge

Nieuws
Bijeenkomst CDA fractie en achterban dinsdag 29 november 2022
26 nov 2022

dinsdag 29 november 2022 vanaf 19.30 uur

locatie: Vleesboerderij Masseurs, Barlaqueseweg 4, Oud Gastel

Behandeld worden de agenda’s van de commissie SM&V, De commissie B&O vervalt.

Op deze agenda staan de volgende voorstellen:

–              realiseren dorpshuisfunctie De Blokhut Bosschenhoofd

–              ontwikkelingen Fidei et Arti Oudenbosch

–              verordening Maatschappelijke Ondersteuning Halderberge

–              algemeen plaatselijke verordening

–              verordening speelautomatenhallen

–              verordeningen en regelingen voor de gemeentelijke heffingen 2023

–              slotwijziging 2022

De agenda van deze commissie is te vinden op de site van de gemeente

https://halderberge.raadsinformatie.nl/

De fractie heeft vooral aandacht voor de ontwikkelingen rond De Blokhut, Fidei et Arti, WMO en de gemeentelijke heffingen.

Mr. P. Dirven zal de bijeenkomst voorzitten.

De fractie nodigt u van harte uit om de vergadering bij te wonen.