CDA Halderberge

Nieuws
Algemene Leden Vergadering CDA Halderberge 14 juni 2022
19 jun 2022

Beste CDA-ers,

Na te lange tijd zijn we, het bestuur, de fractie en de achterban weer bij elkaar geweest voor een ALV en achterban consultatie in het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch. We werden ontvangen door een van de vrijwilligers en hij vertelde over het museum.
De opkomst was niet groot, maar voldoende voor een stevige discussie.
De jaarrekening en begroting werden goedgekeurd en na het officiële gedeelte was er ruimte voor vragen en discussie.
Al eerder hoorden we van de achterban dat er ‘een radiostilte’ van zowel fractie als bestuur ervaren werd. Ook nu corona.
We hebben na de verkiezingen, die voor onze partij niet goed uitpakte, de draad weer opgepakt maar met minder ‘handjes’ dan we gewend zijn. Bestuur en fractie hebben samen gezocht naar een nieuwe manier van samenkomen met de achterban. De afspraak is dat de fractie de vergaderstukken voorbereid en suggesties doet en dit samen met de achterban bespreekt. De bijeenkomsten worden zoveel mogelijk gehouden op een bedrijfs- of andere locatie in onze gemeente.
Voorlopig zijn de bijeenkomsten gepland voor commissie- of raadsvergaderingen.

De eerste bijeenkomst is:
27 juni 2022 om 19.30 uur
Locatie: firma Wagemakers, Albanoweg 7 in Oudenbosch

met vriendelijke groet,

Simone Dirven