WELKOM

In Memoriam

Op de laatste dag van het jaar 2018 hebben we helaas afscheid moeten nemen van ons oud Raadslid Kees Rommens.
Vele inwoners uit Halderberge waren aanwezig in de Basiliek St Agatha en Barbara te Oudenbosch en betoonden door hun aanwezigheid hoe geliefd Kees was. Kees stond nog midden in het leven, maar helaas liet zijn gezondheid hem in de steek. Voor Riet en familie heel veel sterkte gewenst voor de komende periode.

Korte terugblik tijdens de jaarwisseling.

De jaarwisseling is in tegenstelling tot vele andere gemeenten rustig verlopen. Ikzelf was tijdens de jaarwisseling in Hoeven. Daar was heel veel siervuurwerk, soms met wel erg harde knallen. Ikzelf heb het niet als storend ervaren. Mijn schaapjes vonden het minder plezierig. Bij het CDA zijn er meerdere meldingen geweest van vuurwerkoverlast in de twee weken voor de jaarwisseling. Deze meldingen zijn gemeld bij de politie en hopelijk hebben zij actie ondernomen.

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 2 januari was goed bezocht. Altijd weer een bijeenkomst, dat de start is van een nieuw politiek jaar. Burgemeester Vonk-Verder had een heldere nieuwjaarstoespraak. Met name veiligheid, eenzaamheid en het cultureel erfgoed kregen de aandacht.

De fractie van het CDA is van mening dat de afslag 22 Rijksweg 17 tot de nieuw aangelegde rotonde de onveiligste verkeerssituatie van de gemeente Halderberge is. Om dit probleem aan te kaarten bij het college, hebben we als fractie een artikel 38 vraag ingediend. In het seniorenconvent ( samenkomst fractievoorzitters politieke partijen met college ) hebben we besloten om een avond te organiseren over de ontwikkelingen van de N640. Dit om gezamenlijk als raad standpunten uit te wisselen hoe de gemeente de weg wenst heringericht te willen hebben. Dit om een helder standpunt in te kunnen nemen naar de Provincie. De agenda’s voor de commissievergadering zijn weer vastgesteld. Belangrijke onderwerpen zijn de herinrichting van de Pastoor van Breugelstraat en de start voor het opstellen van de omgevingsvisie.

Op 22 januari komt het college naar Stampersgat om geïnformeerd te worden door de inwoners van wat er speelt in hun kern. Laten we daar naar toe gaan en van ons laten horen. De fractie van het CDA zal daar vertegenwoordigd zijn.

met vriendelijke groet,
Ad van Tetering,
Fractievoorzitter CDA Halderberge

Update’s in de website !
( week 50 / 2018 ) Informatie van de raadstafel ( week 50-51 ) door de Fractievoorzitter !  ( BLOGS )
( week 1 / 2019 )    Nieuwsbrief 4e kwartaal 2018  ( ” Welkom ” – ” Leden ” – ” Nieuwsbrieven ” )
Artikel 38 CDA vraag—verkeersveiligheid afslag 22 bij Rijksweg 17 dd 03-01-2019  ( BLOGS / Oud Gastel-Oudenbosch )
Bedrijfsbezoek dd 25-01-2019 aan SAVER ( ” Welkom ” )

Het CDA bestuur en de CDA Fractie willen zich presenteren aan alle inwoners uit de kernen van de Gemeente Halderberge.

Stampersgat    

Oud  Gastel

Oudenbosch

Hoeven

Bosschenhoofd 

Ook voor de geinteresseerde bezoeker van buiten de Gemeente Halderberge aan onze CDA website,
een ” Hartelijk Halderberge Welkom “.

Jan van Leeuwen                                                                                           Ad van Tetering
Voorzitter CDA Halderberge.                                                               Fractievoorzitter CDA Halderberge

Samen kunnen we meer !

” SAVE THE DATE “

BESTUUR EN FRACTIE  NODIGEN U VAN HARTE UIT OM ZICH AAN TE MELDEN VOOR
EEN NADERE KENNISMAKING MET HET WVS ( WERKVOORZIENINGSSCHAP ) en het bedrijfsbezoek

Click op Save the Date en U kunt de Flyer downloaden van de CDA Halderberge website.

Save the Date

Bedrijfsbezoek georganiseerd door CDA Halderberge
Vrijdag 25 Januari 2019 ( 15.00 hr ) is er voor de inwoners van de Gemeente Halderberge  gelegenheid om aan SAVER een bezoek te brengen. Het leek de werkgroep ” bedrijfsbezoeken ” binnen het CDA Halderberge interessant genoeg om eens te kunnen vernemen en ! te gaan zien wat SAVER zoal doet voor de inwoners van onze Gemeente Halderberge.
Hiertoe is een uitnodiging ontvangen en wij willen U graag in de gelegenheid stellen hierbij aanwezig te zijn.

Er wordt de komende jaren een nieuwe milieustraat gebouwd.
Zeker goed om te vernemen wat dat voor gevolgen heeft voor ons
als inwoners van de Gemeente Halderberge.
Gaan de kosten omhoog ? …. Moeten we nog beter gaan scheiden ? ……
Hoe komt het dat we verbrandingsbelasting moeten gaan betalen ?…..
Welke gevolgen heeft dit m.b.t het ontstaan van meer zwerfvuil ?
Zomaar wat vragen die opkomen en om een antwoord vragen.
Ook U kunt met Uw vragen terecht als U zich aanmeld !
Het CDA Halderberge verneemt graag Uw reacties en vragen hieromtrent.

Deze uitnodiging is niet alleen voor CDA leden bestemd !!
U kunt ook vrienden,familie,buren uitnodigen om samen een bezoek te gaan brengen aan SAVER.

Als U mee wilt gaan aan het bezoek bij SAVER meld U zich dan aan door een E-mail te sturen naar
a.vantetering@halderberge.nl

met een vriendelijke groet,
Ad van Tetering ( Fractievoorzitter CDA Halderberge ) en Theo Stehouwer