WELKOM

click op het hart van het CDA

    Het CDA is nooit af     Samen Kunnen we  Meer  !

Verrassend / Vervelende ontwikkelingen omtrent braakliggend bouwperceel in kern van Hoeven.

In Hoeven ligt al een hele poos een braakliggend terrein, waar vroeger basisschool de Reuzelaar heeft gestaan. Op het terrein is een CPO- project gepland. Een CPO is een bouwsamenwerkingsverband tussen toekomstige woningeigenaren. Afgelopen week liet de gemeente weten, dat het gebied grotendeels vervuild is met DDT, een verdelgingsmiddel, dat begin jaren 70 al verboden werd, omdat het niet afbreekt in de natuur. Blijkbaar kon die vervuiling niet eerder worden vastgesteld. Feit is wel, dat er al behoorlijk wat vertraging op het bouwproject zat. Dat is nu weer verder vertraagd met waarschijnlijk 4 tot 6 maanden. Als je dan als aspirant-koper je eigen huis al verkocht hebt met de belofte, dat de nieuwe eigenaar binnen een afgesproken termijn het gekochte huis kan betrekken, heb je wel een groot probleem. Of als je een flinke poos een huis moeten huren (als je die in Halderberge al op korte termijn kunt vinden!) levert ook een pittige kostenpost op. Daarbij komt nog bij, dat de huidige bouwkosten gemiddeld 1% per maand stijgen.
Tel uit je winst!

Al met al is dit een hele vervelende ontwikkeling waarvan wij als CDA Halderberge vinden, dat de gemeente Halderberge  verantwoordelijk is. Daarom heeft het CDA vorige week een stevige Artikel 38 vraag ontwikkeling Reuzelaarterrein op poten naar het college van B&W gestuurd. ( click op de groene tekst ). Het CDA is van mening, dat Halderberge de toekomstige huiseigenaren op welke wijze dan ook moet compenseren. Wij houden u in deze blog op de hoogte van de komende ontwikkelingen!

Uitnodiging📩: Bestrijding criminaliteit – top debat met minister Grapperhaus

Georganiseerde criminaliteit: oplossing gezocht!

Op vrijdag 5 april organiseert de CDA/EVP-fractie de Europa-conferentie in Breda over grensoverschrijdende criminaliteit. Wilt u deelnemen aan de activiteiten op 5 april of meer informatie?
Mail dan naar lambert.vannistelrooij@europarl.europa.eu.

Doe mee met het debat omtrent georganiseerde criminaliteit in Zuid-Nederland en over onze grenzen heen.
Georganiseerde criminaliteit heeft een ontwrichtend effect op ons dagelijks leven en in onze omgeving.
Door de combinatie van grote sommen geld en zware geweldsmiddelen van criminele netwerken, ligt ondermijning van de rechtsstaat op de loer. Bovendien maken deze criminelen gebruik van dezelfde voorzieningen als wij: ze vervoeren hun producten over de weg, huren huizen en geven hun geld uit. En net als wij, reizen ze zonder problemen de grens over in heel Europa. Ondertussen loopt de aanpak van criminaliteit nog wel steeds tegen grenzen aan.

Wat kan Europa doen om onze politiediensten te helpen criminele netwerken zo snel mogelijk te ontmantelen? Wat gebeurt er al op Europees niveau? Bovendien wordt de dag informeel gesloten rond het aanstaande afscheid van Dhr. Wim van de Camp en ondergetekende. Dit alles op een prachtige locatie in het centrum van Breda: in de kapel van Futuredome, de voormalige koepelgevangenis van Breda.
Tot dan!
Lambert van Nistelrooij.

Opgeven voor deze conferentie is verplicht en kan door een e-mail te sturen naar christinus.berendsen@europarl.europa.eu.  Meer informatie is te vinden op www.cda.nl/europa/europaconferentie.

Ook kunt U het programma van die dag inzien in de activiteitenkalender ( te vinden onder Welkom-Leden-Activiteiten CDA )

Met vriendelijke groet
Bestuur CDA Halderberge.

 

Staatssecretaris Mona Keijzer was 11 maart j.l te gast bij een bijzonder gezelschap CDA dames voor een netwerkdiner in Bovendonk te Hoeven. Allemaal vrouwen die of een topbaan in het bedrijfsleven of bij de overheid hebben of zelf eigenaar zijn van een bedrijf. Ook ondergetekende was aanwezig,  om de ervaringen als oud-burgemeester, toezichthouder en ondernemer te vertellen. We spraken met elkaar en met de staatssecretaris over de hobbel die je moet nemen als je als vrouw een carriere wilt maken. Wordt je belemmerd door mannelijke collega’s in een masculine bedrijfsomgeving – het zgn. glazenplafond-, zijn kinderen een reden om geen hogere functie te ambiëren -zorgplicht primair bij mama- of is je man je ‘glazen plafond’.
Of ligt het aan ons vrouwen zelf.

Een bijzondere discussie waar veel ruimte was om ervaringen te delen en waar vooral veel tips ‘to do and not to do’ aan elkaar werden gegeven. De bijeenkomst was georganiseerd vanuit CDA regio Markiezaat in het kader van de Provinciale Staten verkiezingen 20 maart aanstaande. Ankie de Hoon, éen van onze CDA kandidaten op de kieslijst van Provinciale Staten Noord-Brabant uit de West Brabantse regio ” Het Markiezaat ” , was ook aanwezig en onze burgemeester Jobke Vonk leidde het gesprek.

Simone Dirven – van Aalst
Fractielid CDA-Halderberge

Met nog 10 dagen voor de verkiezingen wenst CDA-Halderberge
Iedereen een hele goede morgen !
Dhr. Jan Paantjes ( Oud Gastel ) staat op plaats 13 van de verkiezingslijst voor
de Provinciale Staten Noord-Brabant en Dhr. Jan van Leeuwen ( plaats 10 ) en
ondergetekende ( plaats 23 ) op de kieslijst van het Waterschap “Brabantse Delta ”
Laat u stem niet verloren gaan en breng Uw stem uit op 20 maart a.s.

met vr. groet Ad van Tetering
Fractievoorzitter CDA- Halderberge.

 

CDA-Halderberge is verheugd dat de brug nabij A-B weg en Gors in Hoeven wordt vervangen.
De werkzaamheden zijn volop in uitvoering en dat betekent dat de ontsluiting van de Hoevense Beemden is gegarandeerd. Het CDA dringt er al enkele jaren op aan, om deze brug te vervangen. Landbouwverkeer kan weer gebruik maken van deze ontsluitingsweg, zonder dat er risico’s zijn om over deze brug te rijden.

Ad van Tetering
Fractievoorzitter CDA-Halderberge.

bijeenkomst provinciale weg N640

Op 28 Februari ll is er een openbare bijeenkomst geweest op het Gemeentehuis te Oudenbosch.
Aan de vele belangstellenden (  veel bewoners die aanwonend zijn aan de N640 ) werd door een vertegenwoordiger van de Provincie toegelicht wat het plan van aanpak  wordt m.b.t de N-640. Ook enige aanwonende Halderbergenaren aan de N640, hielden een prima betoog over dit toch wel zeer belangrijke aandachtspunt .
Bijgaand de teksten van enige insprekers die avond.

N640 ……..  Een stevig aandachtspunt in de lokale politiek van de Gemeente Halderberge
Speech :  Dhr. Jan Wijnen en Mevr. Marie-Louise Hoppenbrouwers.

Dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht.

Met de komende verkiezingen op 20 Maart ( Provinciale Staten en Waterschappen ) in beeld !

20 maart aanstaande is het zover; de Provinciale Statenverkiezingen.
We mogen naar de stembus om ‘onze’ Brabanders te kiezen voor het middenbestuur in onze provincie.
De lijst wordt getrokken door een vrouw, Marianne van der Sloot. Rijst onmiddellijk de vraag ‘Waar gaan ze voor?
Wat beloven ze ons te doen de komende vier jaar?’

Volgens de lijsttrekker is het een Brabants verhaal van ideeen, meningen en opvattingen, opgepikt bij Brabanders.
Een verhaal zonder einde, nooit af. Met de hamvraag  ‘wat voor provincie willen we doorgeven aan onze kinderen?’
Voor mij is de hamvraag ‘wat voor rol pakt het provinciaal bestuur’.
Een op afstand en laat veel over aan de individuele gemeenten, een bemiddelende of een dwingende?’

De provincie is al zichtbaar bij het inrichten van het landschap, onze wegen en bij een economisch beleid.
Maar wat doet ze als het gaat om ondermijnende criminaliteit? Volgens het CDA Brabant moet de provincie hier de regie oppakken en de verantwoordelijkheid niet bij de individuele burgemeesters laten. Ze zijn geen ‘sheriff ‘, ze zijn wel kwetsbaar, immers een burgemeester staat met naam, adres gsm-nummer op websites, infoboekjes enz. Zichtbaar en bereikbaar voor iedereen. Kwetsbaar dus. En criminaliteit stopt niet bij een gemeentegrens. Voor mij is het meer dan duidelijk dat de provincie criminaliteit doeltreffend en actief aanpakt en daarbij innovatieve methoden niet schuwt. En dit standpunt staat in het verkiezingsprogramma.

Simone Dirven – van Aalst
Raadslid CDA Halderberge

Update’s in de website ! 

Uinodiging Landelijke opschoondag 23 maart in de Gemeente Halderberge
Wil je weten waar jij kan aansluiten? Stuur ons een mail: teamschoon@onsburo.eu en wij helpen je graag verder.

1e Nieuwsbrief 2019 van Europees CDA Parlementariër Dhr Lambert van Nisterooij.

Graag wil ik u mijn nieuwsbrief aanbieden met informatie over mijn activiteiten in Brussel, Straatsburg maar ook in Nederland. Deze keer is er extra aandacht voor de financiële steun voor dorpen uit de regionale fondsen en de versterking van de interne markt. In de brief blik ik terug op mijn activiteiten in de afgelopen maanden, maar kijk ook vooruit naar een aantal nieuwe activiteiten. Zo ben ik  van 27 februari tot en met 1 maart als delegatieleider op werkbezoek in Portugal om te kijken hoe Europees geld in de noordelijke regio rond Porto en Braga is besteed. Woensdag 6 maart wordt mijn dag in Brussel gevuld met diverse activiteiten, die in het teken staan van samenwerking tussen generaties en actief ouder worden.

Het CDA bestuur en de CDA Fractie willen zich presenteren aan alle inwoners uit de kernen van de Gemeente Halderberge.

Stampersgat    

Oud  Gastel

Oudenbosch

Hoeven

Bosschenhoofd 

Ook voor de geinteresseerde bezoeker van buiten de Gemeente Halderberge aan onze CDA website,
een ” Hartelijk Halderberge Welkom “.

Jan van Leeuwen                                                                                           Ad van Tetering
Voorzitter CDA Halderberge.                                                               Fractievoorzitter CDA Halderberge

Samen kunnen we meer !