Vragenlijst CDA Halderberge september 2021

Beste inwoners van Halderberge en besturen/ directies van verenigingen, instellingen en ondernemingen,

Het CDA is zeer geïnteresseerd in uw mening over wat er leeft binnen de Halderbergse kernen. Hiervoor hebben wij een korte vragenlijst samengesteld. U zou ons een groot plezier doen als u de vragen wilt beantwoorden. Onze inschatting is dat dit slechts een vijftal minuten in beslag neemt.

U kunt de ingevulde vragenlijst retourneren naar secretariaatcdahalderberge@gmail.nl

Uiteraard kunt u ervan uitgaan dat al uw antwoorden door ons strikt vertrouwelijk worden behandeld. De uitkomst van deze enquête zal zo veel als mogelijk worden meegenomen in ons verkiezingsprogramma.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van het CDA

Lex Besselink