Fractie

 

CDA Fractie Gemeente Halderberge 18 September 2019 ………………

De fractieleden nemen ook deel aan overleg in commissies van de Gemeente Halderberge

Frank Rockx en Ruud Beerendonk vertegenwoordigen het CDA
in de commissie B&O ( Beheer en Ontwikkeling ).
Simone Dirven-van Aalst en Ad van Tetering  vertegenwoordigen het CDA
in de Commissie SM&V  ( Samenleving, Middelen & Veiligheid )

Informatie en Nieuws van de fractieleden kunt U vinden via de Blogs
‘Stampersgat’  ‘Oud Gastel’  
‘Oudenbosch’ Hoeven’ Bosschenhoofd ‘

 

 

 

Binnen de organisatie van het CDA ( landelijk ) is er een kennisinstituut “ Steenkampinstituut “ aanwezig.
Dit ter ondersteuning voor educatie aan
geinteresseerde mensen, hoe er een bijdrage gedaan kan worden
aan “ politiek in de samenleving “ (
Lokaal, Provinciaal,Landelijk, Europees )  vanuit Christen Democratische visie.

Ook de Gemeente Halderberge biedt een algemeen politiek neutrale ( digitale ) leeromgeving, via de gemeentelijke website.
Weliswaar onder de naam “ Leeromgeving voor Raadsleden “, maar ook toegankelijk voor alle inwoners van Halderberge,
die zich aan het
orienteren zijn , of al zo geinteresseerd zijn dat ze daadwerkelijk  willen gaan deelnemen aan
“ de lokale CDA politiek “ in de Gemeente Halderberge.