Fractie

De fractieleden nemen ook deel aan overleg in commissies van de Gemeente Halderberge

Frank Rockx en Ruud Beerendonk vertegenwoordigen het CDA
in de commissie B&O ( Beheer en Ontwikkeling ).
Simone Dirven-van Aalst en Ad van Tetering  vertegenwoordigen het CDA
in de Commissie SM&V  ( Samenleving, Middelen & Veiligheid )

Informatie en Nieuws van de fractieleden kunt U vinden via de Blogs
‘Stampersgat’  ‘Oud Gastel’  
‘Oudenbosch’ Hoeven’ Bosschenhoofd ‘

 

 

 

Binnen de organisatie van het CDA ( landelijk ) is er een kennisinstituut “ Steenkampinstituut “ aanwezig.
Dit ter ondersteuning voor educatie aan
geinteresseerde mensen, hoe er een bijdrage gedaan kan worden
aan “ politiek in de samenleving “ (
Lokaal, Provinciaal,Landelijk, Europees )  vanuit Christen Democratische visie.

Ook de Gemeente Halderberge biedt een algemeen politiek neutrale ( digitale ) leeromgeving, via de gemeentelijke website.
Weliswaar onder de naam “ Leeromgeving voor Raadsleden “, maar ook toegankelijk voor alle inwoners van Halderberge,
die zich aan het
orienteren zijn , of al zo geinteresseerd zijn dat ze daadwerkelijk  willen gaan deelnemen aan
“ de lokale CDA politiek “ in de Gemeente Halderberge.