Bestuur

Jan van Leeuwen, Voorzitter     

 

 

Ik ben in 1971, op 21 jarige leeftijd , lid geworden van de KPJ. ( Katholieke Plattelandsjongeren ) en startte
toen met een maatschappelijk,bestuurlijke ‘loopbaan ‘ bij meerdere lokale en landelijke organisaties.
Het Bestuur en de Fractie van de vereniging CDA Halderberge wil zich blijvend inzetten voor een waardige
politieke CDA Halderberge toekomst. 
Het voornemen is er dan ook, om vanuit de sterke wens dat bestuurlijke
vernieuwing nodig is, er voor jongere enthousiaste inwoners uit de 5 kernen van de Gemeente Halderberge
meer “ plaats en ruimte “ geboden dient te worden binnen het CDA Halderberge.

Franklin Elgin, Penningmeester         

 

 

Margret Lambregts, Secretaris      

 

 

Margret Lambregts-Brans, gehuwd met Jack en moeder van 3 volwassen zoons en twee schoondochters.
Al jaren actief als vrijwilliger in de Halderbergse samenleving. Eerst op de scholen 
en clubs van de kinderen,
en nu nog steeds voor parochie, wijkvereniging  en in het woonzorgcentrum Kroonestede te Hoeven.
Werkzaam voor enkele uren in de thuiszorg  en mantelzorg voor mijn moeder.
Ik zet me graag in voor de samenleving op allerlei gebied, met name voor zorg en welzijn, natuur en cultuur.
We wandelen graag en genieten graag van een mooie film, boek, natuur en musea.  

Andre de Vos, Bestuurslid per April 2018

Joost Verschuuren, Aspirant Bestuurslid per Mei 2020