Bestuur

Jan van Leeuwen, Voorzitter     

 

 

Oudenbosch, 12 september 2020

Aan de leden van CDA Halderberge

Beste mensen,

Op de voorjaarsvergadering 2016 ben ik door de ledenvergadering benoemd tot voorzitter van CDA Halderberge.
Dit voor een termijn van vier jaar. Deze termijn zat er dus afgelopen voorjaar op.

Afgelopen voorjaar kon door de coronasituatie de algemene ledenvergadering niet doorgaan. De gebruikelijke agendapunten zoals mijn eventuele herverkiezing zijn doorgeschoven naar de komende ledenvergadering van 3 november a.s.

Toen ik indertijd gevraagd ben door de fractievoorzitter, Frank Rockx, heb ik aangegeven dit in principe voor één periode te doen.  In het de 90er jaren ben ik 7 jaar voorzitter geweest van CDA Oudenbosch. Kees Groen was mijn voorganger voor Halderberge en zijn maximale zittingsduur zat er in 2016 op.

Afgelopen periode heb ik me afgevraagd of ik me toch nog voor een periode beschikbaar stel, of dat ik terugtreed. Ik heb voor het laatste gekozen. De reden is dat ik vind, dat ik de komende tijd te weinig tijd heb om de volle aandacht aan het voorzitterschap te besteden. Mijn werk uit en thuis vraagt behoorlijk veel en ik wil ook weer wat meer tijd opbouwen om andere dingen te kunnen doen. Dit kan ook voor het CDA zijn. Daarbij komt, dat we al weer werken naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022, en voor een voorzitter is het beter, als hij of zij dit hele proces kan begeleiden.

Zo is de tijd aangebroken om naar mijn opvolger uit te kijken. Met bestuur en fractie is al van gedachten gewisseld hoe dit aan te pakken. Maar als leden zich geroepen voelen om zich te melden kan dit al. Of je moet iemand weten, ook al is hij af zij nog geen CDA lid meld het dan, dat kan bij mij alle bestuursleden en fractieleden. Wat het vraagt, daar kun je altijd voor bij bij terecht.

Mijn besluit is niet in beton gegoten, wat wil zeggen, dat ik het voorzitterschap zorgvuldig wil overdragen, en een aantal zaken nog kan doen voor de afdeling.

Met groet,

Jan van Leeuwen

 

Franklin Elgin, Penningmeester         

 

 

Margret Lambregts, Secretaris      

 

 

Margret Lambregts-Brans, gehuwd met Jack en moeder van 3 volwassen zoons en twee schoondochters.
Al jaren actief als vrijwilliger in de Halderbergse samenleving. Eerst op de scholen 
en clubs van de kinderen,
en nu nog steeds voor parochie, wijkvereniging  en in het woonzorgcentrum Kroonestede te Hoeven.
Werkzaam voor enkele uren in de thuiszorg  en mantelzorg voor mijn moeder.
Ik zet me graag in voor de samenleving op allerlei gebied, met name voor zorg en welzijn, natuur en cultuur.
We wandelen graag en genieten graag van een mooie film, boek, natuur en musea.  

Andre de Vos, Bestuurslid per April 2018

Joost Verschuuren, Aspirant Bestuurslid per Mei 2020