( Steun ) Fractie 2020

www.halderberge.nl/gemeenteraad
www.halderberge.nl/publicaties-en-verslagen
www.halderberge.nl

Contactformulier , waarlangs U kunt corresponderen naar het Fractiesecretariaat.
Uw mening en opvattingen over de te bespreken zaken die op de agenda, s van de raadscommissie’s en op de agenda van de Gemeenteraad staan, worden via het fractiesecretariaat toegezonden naar het fractielid van het CDA die het agendapunt namens de fractie verwoord in de Gemeenteraad. 

Informatie CDA Steunfractiebijeenkomsten
Commissies B&O en SM&V Gemeente Halderberge

22-01-2020 Commissie B&O – Commissie SM/V
04-03-2020 Commissie B&O
05-03-2020 Commissie SM&V
16-04-2020 Commissie B&O
13-05-2020 Commissie B&O
14-05-2020 Commissie SM&V
11-06-2020 Commissie B&O-SM&V
17-06-2020 Commissie B&O
18-06-2020 Commissie B&O-SM&V
24-06-2020 Commissie B&O-SM&V
09-09-2020 Commissie B&O
10-09-2020 Commissie SM&V
30-09-2020 Commissie B&O
01-10-2020 Commissie SM&V
29-10-2020 Commissie B&O-SM&V
25-11-2020 Commissie B&O
26-11-2020 Commissie SM&V                        

Gemeenteraad Gemeente Halderberge

23-01-2020 Raadsvergadering
06-02-2020 Raadsvergadering
18-03-2020 Raadsvergadering
19-03-2020 Raadsvergadering
23-04-2020 Raadsvergadering
28-05-2020 Raadsvergadering
25-06-2020 Raadsvergadering
02-07-2020 Raadsvergadering
24-09-2020 Raadsvergadering
15-10-12020 Raadsvergadering
12-11-12020 Raadsvergadering
10-12-12020 Raadsvergadering

Algemene Informatie

Artikel 38 vragen
Technische vragen
Moties
Amendementen
Ingekomen brieven
Lijst ingekomen stukken
Besluitenlijst Gemeenteraad
Besluitenlijst Cie.B&O – SM&V