MOTIE WIJZE VAN FINANCIERING VAN DE OP TE STELLEN ECONOMISCHE VISIE HALDERBERGE 2021-2025