Samen kunnen we meer !

 

 

                                 ” Voor alle Halderbergenaren “

Word deelnemer aan het Steunfractie-overleg binnen het CDA Halderberge !        

CDA Halderberge is een actieve politieke partij die weet wat er binnen onze gemeente speelt.
Een partij die open staat voor de meningen van anderen, dit met respect en fatsoen voor elkaar.
Zeker ook een partij met een brede achterban, die meedenkt om te komen tot verantwoorde standpunten.
Hiermee kan de fractie haar werk doen in de gemeenteraad.  Een actieve CDA fractie die in het openbare
debat opkomt voor de visie en meningen van onze achterban.

De wereld om ons heen verandert snel. Daarvan zijn we ons terdege bewust. Daarom is het CDA steeds op zoek naar versterking van onze achterban. Dit om gesterkt te worden met nieuwe ideeën en meningen.

Bent U jong of oud, vrouw of man. Iedereen die respect heeft voor elkaar, is welkom bij ons.
Wij nodigen U uit om contact met ons op te nemen, opdat wij dan in de gelegenheid zijn om
U verder te informeren voor deelname binnen onze steunfractie.
Wij hopen erop dat U contact met ons opneemt.
U kunt reageren door een E-mail te sturen naar het fractiesecretariaat.      
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met U op.

Met een vriendelijke groet        

Jan van Leeuwen , Voorzitter afd. CDA-Halderberge

Verslag bezoek Saver.

25 januari j.l. was het dan zover: de 1e in het jaar 2019 door de commissie ” Bedrijven bezoeken ” georganiseerde activiteit.
De genoemde commissie wordt gevormd door Dhr. Ad van Tetering en ondergetekende.
Het streven is er steeds naar om ongeveer 4 keer  per jaar een bezoek te brengen aan een bedrijf in onze regio, georganiseerd door de werkgroep van het CDA bedrijfsbezoeken in de Gemeente Halderberge.

In voorgaande jaren werden uitsluitend CDA leden uitgenodigd voor dit soort bezoeken, maar het doel van deze commissie is om deze bezoeken mogelijk te maken voor alle inwoners van Halderberge.
Het was jammer te moeten constateren en te vernemen dat het geplande bezoek aan Saver direct in de politieke sfeer werd getrokken door een betrokken wethouder, met “afval ” in zijn portefeuille, van het college van B&W Gemeente Halderberge. Ook Saver gaf er de voorkeur aan dat de uitnodiging voor het bezoek aan Saver uitsluitend beperkt werd voor CDA leden en niet voor mogelijk andere belangstellenden. Dit vanwege een mogelijke grote toeloop van belangstellenden.

Uiteindelijk hebben 15 personen zich aangemeld voor het bezoek.
Door Saver was een aantrekkelijk programma samengesteld.

De ontvangst (met koffie en koek) door de interim directeur en de PR manager van SAVER was uitstekend.

Na een prettig welkomstwoord nam een medewerkster van het bedrijf ( Daphne ) ons mee en vertelde hoe Saver is georganiseerd, de wijze hoe er nu wordt gewerkt en wat gaat er veranderen in de toekomst.
De nieuwe milieustraat zal vooral gericht zijn op het hergebruik van materialen. De burger zal moeten betalen voor het aanleveren van restafval , wat niet kan worden hergebruikt.

Zelf heeft Saver geïnvesteerd, om zoveel mogelijk energie zelf op te wekken middels zonnepanelen op de loodsen.
Door de deelnemers werden diverse vragen gesteld over de organisatie en de methode van afvalverwerking.
Voor nog meer informatie werd na afloop verwezen naar de website http://www.saver.nl/nl/home/ en
het jaarverslag over 2018.

Tijdens de rondleiding werd duidelijk dat ook het verzamelen van kleding voor hergebruik een belangrijk onderdeel is van het gescheiden inzamelen van afval. Dit doet Saver overigens ook voor andere gemeenten, waarmee zij een samenwerking is. Prima dat hiervoor ook mensen ” met enige afstand tot de arbeidsmarkt ”  bij worden ingezet, zodat ook zij er hun dagelijkse arbeid mee hebben.

Het slot van het bezoek was een rondleiding door de kringloopwinkel. Een van de winkels, die is gevestigd op het Saver terrein in Roosendaal. Op welke manier je ook kennis maakt met de kringloop winkel, het is steeds weer verbazingwekkend om te zien dat zo’n grote hoeveelheid aan spullen wordt verzameld, gesorteerd en daarna weer voor de verkoop wordt aangeboden.
Ook de hoeveelheid (prima) kleding die je tegen een relatief laag bedrag wordt aangeboden is indrukwekkend.
Goed om te horen dat ook hier mensen werken, die anders moeilijk aan een baan kunnen komen.
De kringloopwinkel staat volledig op zichzelf staat en kan met zijn inkomsten het bedrijf mede draaiende houden.

Namens de werkgroep CDA bedrijvenbezoeken wil ik graag SAVER nogmaals dank zeggen voor de gastvrije wijze waarop wij als ” CDA Halderberge delegatie ” zijn ontvangen.

Wij raden iedereen aan er eens een kijkje te nemen, wanneer dit weer mogelijk is.
Tot zover het verslag van het Bedrijvenbezoek aan Saver.

Theo Stehouwer