( Steun ) Fractie 2019

www.halderberge.nl/gemeenteraad
www.halderberge.nl/publicaties-en-verslagen
www.halderberge.nl

 Contactformulier , waarlangs U kunt corresponderen naar het Fractiesecretariaat.
Uw mening en opvattingen over de te bespreken zaken die op de agenda, s van de raadscommissie’s en op de agenda van de Gemeenteraad staan, worden via het fractiesecretariaat toegezonden naar het fractielid van het CDA die het agendapunt namens de fractie verwoord in de Gemeenteraad. 

Informatie CDA Steunfractiebijeenkomsten
Commissies B&O en SM&V Gemeente Halderberge

23-01-2019 Commissie B&O
24-01-2019 Commissie SM&V
27-02-2019 Commissie B&O
28-02-2019 Commissie SM&V
03-04-2019 Commissie B&O
04-04-2019 Commissie SM&V
08-05-2019 Commissie B&O
09-05-2019 Commissie SM&V
12-06-2019 Commissie B&O-SM&V
13-06-2019 Commissie B&O-SM&V
19-06-2019 Commissie B&O-SM&V
04-09-2019 Commissie B&O
05-09-2019 Commissie SM&V
09-10-2019 Commissie B&O
10-10-2019 Commissie SM&V
23-10-2019 Commissie B&O-SM&V
27-11-2019 Commissie B&O
28-11-2019 Commissie SM&V                        

Gemeenteraad Gemeente Halderberge

07-02-2019 Raadsvergadering
14-03-2019 Raadsvergadering
18-04-2019 Raadsvergadering
16-05-2019 Beeldvormende bijeenkomst Sociaal Domein

23-05-2019 Raadsvergadering
27-06-2019 Raadsvergadering
04-07-2019 Raadsvergadering
19-09-2019 Raadsvergadering
24-10-2019 Raadsvergadering
07-11-2019 Raadsvergadering
19-12-2019 Raadsvergadering

Algemene Informatie

Artikel 38 vragen
Technische vragen
Moties
Amendementen
Ingekomen brieven
Lijst ingekomen stukken
Besluitenlijst Gemeenteraad
Besluitenlijst Cie.B&O – SM&V