Jan Paantjens

Wethouder Jan Paantjens

Mag ik mij toch nog even voorstellen ?

Hoewel sommige mensen mij misschien al wel kennen, wil ik (voor anderen) hier het een en ander over mezelf vertellen.

Ik ben in 1959 geboren als zoon van Cees Paantjens en Liza Laanen, als zevende in een groot (8 kinderen) gezin. Opgegroeid in Oud Gastel kan ik, ondanks het veel te vroege overlijden van mijn vader, terugkijken op een gelukkige jeugd. Waarschijnlijk ook omdat dit verlies ’n grote saamhorigheid binnen het gezin tot gevolg had. De veerkrachtige, sterke rol die mijn, vorig jaar overleden, moeder hierbij gehad heeft, is voor mij een blijvend voorbeeld en inspiratie. Na de lagere school in Gastel heb ik uiteindelijk de VWO-opleiding te Oudenbosch afgerond en als vervolg daarop de Pedagogische Academie (nu PABO) ook in Oudenbosch. Vanaf dat moment ben ik met veel plezier tot november 2007 (o.a. als directeur) werkzaam geweest in het onderwijs.

 

De normen en waarden die mij tijdens mijn opvoeding zijn bijgebracht, spelen ook nu nog een zeer belangrijke rol en geven een duidelijk houvast. Een sociaal Brabantse traditie van “samen delen”; van verantwoordelijkheid dragen; van respect en fatsoen; van betrokkenheid; een traditie van “ons”. In deze visie is voor mij het woord “samen”, al lang voor er over een “participatiemaatschappij” werd gesproken, een sleutelwoord. Samenzijn, samenspelen, samenwerken, samenleven,……in het gezin, op het werk, bij de vereniging, in de wijk en ook in de politiek. Samen kun je meer (en het is nog gezelliger ook). Deze zienswijze vind ik ook terug bij het CDA Halderberge. Natuurlijk ben ik het niet met alles eens wat er namens het CDA gezegd wordt. Ook lokaal hebben wij wel eens meningsverschillen. Maar alle mensen die bij het CDA betrokken zijn  zeer begaan met alles wat er in Oud Gastel, Stampersgat, Oudenbosch, Hoeven en Bosschenhoofd gebeurt en zetten zich met veel kennis en energie in voor onze burgers.

 

Ik ben van mening dat er veel ruimte en aandacht moet zijn voor verenigingen en organisaties. Op vrijwillige basis scheppen zij met veel energie op allerlei manieren voor onze inwoners een gelegenheid om samen te komen. De maatschappelijke kracht die een bloeiend verenigingsleven met zich meebrengt heeft voor een ieder, vanaf de zeer jonge jeugd tot de oudste ouderen, veel extra waarde.

 

Vanaf maart 1999 t/m oktober 2007 heb ik, vanuit een positief kritische instelling, als raadslid de belangen van de burgers vertegenwoordigd. Ik ben van mening dat “politiek” ontstaat door de invulling die de gekozen personen er samen aan geven. Als je dan in alle eerlijkheid wel eens van mening verschilt, is daar niets mis mee. Daar word je als organisatie wijzer van! Zolang ik thuis maar uit kan leggen waarom ik, vanuit mijn eigen ideeën, in het belang van de burgers, voor of tegen heb gestemd.

 

Toen ik in november 2007 wethouder werd heb ik vanuit dezelfde principes gehandeld. Voor Oud Gastel heb ik geprobeerd integrale plannen te bedenken die bij Oud Gastel passen; vernieuwen maar wel het Gastels karakter behouden. Helaas hebben we de plannen vanwege de huidige crisis aan moeten passen. Er komen minder woningen. Maar het sportpark wordt wel vernieuwd en een brede school gebouwd. De combinatie van deze twee wordt, met draagvlak van onderwijs en sport, een geweldige aanwinst voor Oud Gastel. In het centrum hebben we, met café “Onder de Toren” een oplossing kunnen vinden voor een van de twee “probleempanden”. Voor het voormalig klooster wordt nog steeds naar een oplossing gezocht, maar ook die moet bij Oud Gastel passen. Voor de bestaande supermarkten zijn mogelijkheden voor handen om op de huidige locaties uit te breiden, zodat het sterke centrum van Oud Gastel, sterk blijft. Zoals ook de subsidie voor het zwembad behouden moet blijven.

 

Jan Paantjens, CDA Halderberge, voor een goed, integer en betrouwbaar bestuur.

 

 

to top button