Groepsfoto Header Kand. 3

Kandidaten GR 18

CDA Halderberge

 

1. Jan Paantjens
2. Frank Rockx
3. Ad van Tetering
4. Theo Stehouwer
5. Ruud Beerendonk
6. Christ Hellemons
7. Simone Dirven-van Aalst
8. Ben Brans

Groepsfoto Header Kand. 3
01 Jan_350

1 - Jan Paantjens

Mag ik mij even voorstellen?
Hoewel sommige mensen mij misschien al
wel kennen, wil ik hier het een en ander over mezelf vertellen.

2. Frank Rockx

Beste mensen,
Aan de hand van drie eigenschappen ben ik actief in de politiek. Dat zijn:
♦ Betrokkenheid
♦ Betrouwbaar
♦ Bevlogen

02 Frank_350

3. Ad van Tetering

Mijn expertise en inzet voor:
♦ ruimtelijke ordening
♦ het wonen en werken in de gemeente
♦ behoud van het cultureel erfgoed
♦ de ondernemers in onze gemeente

4. Theo Stehouwer

Mijn aandachtsgebieden zijn:
♦ tegengaan van leegstand in winkelgebied
♦ veiligheid zowel voor  verkeer als op straat
♦ ruimte voor het voortgezet onderwijs
♦ samenwerken met andere gemeenten

05 Ruud_350

5. Ruud Beerendonk

Aandacht voor kleine kernen

Vooral de kleine kernen van Halderberge verdienen meer aandacht, met name op het gebied van woningbouw voor jonge gezinnen. De voorzieningen voor sport en cultuur dienen hier 'up to date' te blijven.
Met de exclusieve mogelijkheden van rivier De Dintel doen we tot op heden veel te weinig! De kleine kernen moeten een (verkeers)veilige oase zijn, waar het goed toeven is en de leefbaarheid optimaal is.

6. Christ Hellemons

Een samenleving waarin mensen zich veilig en gerespecteerd voelen.

Ik sta  voor een samenleving waarin saamhorigheid en verbinding tussen mensen vanzelfsprekend wordt. Een samenleving waarin mensen zich veilig en gerespecteerd voelen. Met een goede kinderopvang, onderwijs, verzorgingshuizen voor opa's en oma's en natuurlijk een schone en groene leefomgeving. Samenleven doe je met elkaar en nooit alleen.

06 Christ_350

07 Simone_350

7. Simone Dirven

Een goed economisch klimaat

Het CDA heeft oog voor bedrijven, het economisch klimaat, instandhouding en stimulering van de werkgelegenheid. Hierbij vindt het CDA duurzaamheid niet alleen een noodzaak maar ook een kans. Duurzame energie heeft de toekomst. Graag willen wij investeren in onze kernen samen met ondernemers, scholen, verenigingen en inwoners.

8. Ben Brans

Aantrekkelijke kernen voor onze inwoners en toeristen

Het CDA heeft oog voor het investeren in onze kernen om aantrekkelijk te zijn voor onze inwoners maar ook voor de toeristen.Wij willen graag als CDA die aantrekkelijkheid vergroten door onze geschiedenis te koesteren. Ons erfgoed willen we benutten voor allerlei culturele activiteiten zoals muziek, dans, toneel om zo een nieuwe toekomst voor onze cultureel religieus erfgoed te scheppen.

to top button